تهاجم بنیادگرایان اسلامی به YouTube و دیگر سایتهای ویدئویی

بنیادگراهای اسلامی در وبسایت های خود همکیشان خود را به هجوم به سایت های ویدئویی چون YouTube و غیره جهت پخش تبلیغات خود فرا می خوانند. بر اساس اطلاعات متخصصان «انستیتوی سایت (SITE) در واشنگتن که کارش دیده بانی فعالیت های گروههای خطرناک بنیادگرای اسلامی است، آنها در تالارهای گفتگوی داخلی خود که همه کس نمی تواند وارد آنها شود، به همکیشان خود هجوم تبلیغاتی به YouTube را توصیه می کنند. یکی از اعضای تالار گفتگوی «الفلوجه» که با نام عمر عبدالحکیم می نویسد، پیشنهاد می کند که «از YouTube استفاده کنید و ضربه هایی که به صلیبیون می زنید را در آنجا منتشر کنید تا مایه خجالت آنها شود.» او در ادامه می گوید: » برادران! شروع به کار کنیم، برای YouTube ویدیو بسازیم و در آنجا بگذاریم و سپس این کلیپ ها را در سایتهای جهادی، اسلامی و عمومی منتشر کنیم.» او در ادامه جزییات تهیه و بارگذاری کلیپ ویدئویی را شرح می دهد.

YouTube درمتن شرایط استفاده از آن می نویسد که وظیفه خود می داند از حقوق کسانی که کلیپ های خود را در آنجا می گذارند، دفاع کند، هر چند این کلیپ ها مورد پسند دیگران نباشند. البته پخش کلیپ هایی که به خشونت و نفرت فرا می خوانند، ممنوع است. آنچه که در اینجا جالب است استفاده از شرایط دمکراسی و امکاناتی که آزادی اندیشه و بیان در اختیار همگان می گذارد، برای از بین بردن خود آنهاست.

برگرفته از روزنامه Kölner Stadtanzeiger