کنسرت موسیقی کلاسیک در ریاض

دیشب سفارت آلمان به یک کنسرت پیانو دعوت کرده بود. » پیانو کوارتت آرتیس» سه کوارتت برای پیانو، ویولا، ویولن و ویولونسل از موزارت، پل یون و آنتونین وورژاک اجرا کرد. این کنسرت در «مرکز فرهنگی ملک فهد» برگزار شد. نکته جالب و تعجب برانگیز این بود که برنامه نه تنها مختلط بود، بلکه زنان بدون عبایه آمده بودند. یک کارمند سفارت مالت و دو نفر از سفارت آمریکا که اطراف من بودند، با حیرت می گفتند که این کار در تاریخ عربستان سعودی بی سابقه است و تاکنون حتی فکرش را هم نمی شد کرد. البته خارجیان در مجتمع های مسکونی خود و در منطقه سفارتی ریاض آزادی لباس دارند. ولی این بار این برنامه در یک جای عمومی در شهر برگزار می شد. مسئول فرهنگی سفارت آلمان در سخنرانی خود غیر مستقیم با این مورد اشاره کرد و از وزارت «فرهنگ و اطلاعات» عربستان برای صدور اجازه برگزاری این کنسرت تشکر کرد.

نسیم فرح بخشی بود در کو یر عربستان!

در حاشیه:

در میان حدود دویست نفر میهمان، ده نفر با لباس سنتی سعودی در سالن بودند که هشت نفر آنها میان بخش دوم و سوم کوارتت پل یون سالن را ترک کردند. نگاه معنی دار پیانیست زن به آنها و وقفه پانزده ثانیه ای گروه برای شروع بخش سوم به جای پنج ثانیه جالب بود.

خوشبختانه کسی میان بخش های یک کوارتت دست نزد. موردی که در ایران همواره اتفاق می افتد با وجودی که همیشه پیش از شروع برنامه تذکر می دهند.

پشت سر ما چند نفر از کارمندان سفارت چین نشسته بودند. بوی شدید سیر از پشت سرمان هر چهار نفرمان را وادار کرد که در استراحت میان برنامه جایمان را تغییر دهیم. برای من که با چینی ها زیاد کار کرده ام، این مشکل آشناست ولی با وجود انعطاف لازم مورد نیاز برای حضور در جاهای بین المللی کماکان نمی توانم این رفتار را بپذیرم.

پیش از شروع برنامه  دو ردیف جلوتر از من دختر بچه ای که شاید 10-11 سالش بود و از لهجه اش پیدا بود که آمریکایی است، برگشت به دو زن میان سال که پشت سرش نشسته بودند گفت: «ببینم، شماها می دانید حاملگی چیه؟ من که می دانم!»

توجه شدید پلیس به محیط در درون و بیرون سالن کاملا محسوس بود.

کنسرت هيفا وهبي در بحرین ممنوع شد

در این هفته در ریاض به هر کسی می رسیدی پس از چند جمله حرف را به هيفا وهبي(Haifa Wehbe) خواننده لبنانی می کشاند و این که روز چهارشنبه در بحرین کنسرت دارد. دیروز، چهارشنبه، هم برخی نه سر کارشان بودند و نه در دسترس تلفنی. امروز صبح که سر میز صبحانه «عرب نیوز» را می خواندم، دیدم که کنسرت را لغو کرده اند. گروهی از نمایندگان مجلس بحرین درخواستی به مجلس برای لغو کنسرت او دادند که تصویب و به دولت ابلاغ شد. در پی آن این کنسرت لغو شد.

این همه سروصدا برای من که نام این خواننده را را هم نشنیده بودم، جالب بود. وقتی چرخی در اینترنت زدم، تازه «مشکلات» آقایان نماینده برایم آشکار شد. یکی ار این نماینده ها گفته بود: «ما باید بر علیه این گونه خواننده های جنسی که به جای صدا با پیکرشان حرف می زنند، اقدام فوری به عمل آوریم. باید اینها را کنترل کرد چون روی جوانان تاثیر منفی دارند.» دیدم چقدر این حرفها آشناست و ما هم از این معلم های اخلاق وطنی زیاد داریم. از این مردان قدرتمند که تا به یک زن می رسند به تته پته می افتند و مشکلات شخصیتی خودشان را به همه جامعه تعمیم می دهند؛ به ویژه که در این مورد ویژه یک ملکه زیبایی به نام هيفا باشد. جالب اینجاست که برگزارکنندگان کنسرت با پیش بینی چنین مشکلاتی از پیش گفته بودند که از هيفا خواهش کرده اند که برای کنسرت بحرین لباس «مناسب» بپوشد.

این جاروجنجال مرا به یاد آیت آلله دستغیب، امام جمعه شیراز در سال های 60 انداخت. در آن سالها که حضرات در کشور می تاختند، حرفهایی می زدند که امروز دیگر رویشان نمی شود بگویند. جناب دستغیب به مد موی «گوجه ای» دختران که آن روزها مویشان را زیر روسری!! بالای سرشان جمع می کردند، اعتراض داشت و برای ارایه دلیل ماجرای خود را اینگونه تعریف کرد (البته نقل به محتواست که در روزنامه وطنی خوانده بودم): «ما با ماشین در خیابان می رفتیم. بعد چند تا از این دختران را دیدیم که موهایشان را با این مدلی که گویا با آن گوجه ای می گویند، بسته بودند. به راننده مان گفتیم آقا برگردید منزل. ما وضویمان باطل شد!» اگر باور نمی کنید، از بزرگترهایتان بپرسید. این جریان مشهوری است. حال اگر آیت آلله دستغیب با هيفا وهبی روبرو می شد، چه اتفاقی می افتاد؟؟

«دخترکان حوا» (احمد شاملو) چه مشکلاتی برای مردان نیرومند خدا پدید آورده اند!