دستگیری سه جادوگر دیگر

«عرب نیوز» امروز نوشته بود که گشت هیات امر به معروف و نهی از منکر سه نفر را در مکه و جده به جرم جادوگری دستگیر کرده است. زینب 37 ساله و نوفه 16 ساله از نیجریه اعتراف کرده اند که توانایی این را دارند که انسانها را به هم برسانند یا از هم جدا سازند و یا نیروی جنسی آنها را بگیرند. عده ای که سرشان کلاه رفته بود ، به هیات امر به معروف شکایت کرده بودند. آنها نیز زنی را به سراغ این دو فرستادند که از آنها بخواهد که با جادو جلوی شوهر او را برای گرفتن زن دوم بگیرند. آنها از او 1000 ریال سعودی (300 دلار آمریکا) گرفتند. شب بعد دو جادوگر نیجریه ای به خانه آن زن رفتند و مراسم ویژه وردخوانی و رقص های مخصوص را شروع کردند. بعد هم «امر به معروفی ها» به آنجا ریختند و آنها را دستگیر کردند.

در جده نیز مردی دستگیر شده است که به مشتریانش می گفت که دارای نیروی ویژه برای جداساختن یا به هم رساندن آدمهاست. در خانه اش ماموران «وسایل ویژه جادوگری» یافته اند. مجازات جادوگری در عربستان سعودی گردن زدن با شمشیر است.

جالب این است که اینها را نه به جرم کلاه برداری (که یک جرم مدنی است) بلکه به جرم جادوگری می گیرند. گویا همه، مردم، حکومت و دستگاه آخوندی به وجود جادوگری اعتقاد دارند. یک عده مشتری هستند و می خواهند مشکلشان (که بیشتر همین گرفتن زن دوم، سوم یا چهارم شوهر است) حل شود چون راه دیگری نمی شناسند. یعنی راه دیگری وجود ندارد که بشناسند. یک عده کلاه بردار هم هستند که بازار خوبی یافته اند و خدمات می دهند. حاکمان دولتی و آخوندی هم هستند که اصرار دارند شیپور را از سر گشادش بزنند و به جای حل مشکل (که همان تغییر ساختار جامعه عربستان و رفرم اساسی است)، به زور شمشیر نظام ضد بشری را نگاه دارند. ببینیم چقدر می توانند نگاهش دارند.