مرگ ناگهانی دختر بلاگر سعودی

«عرب نیوز» امروز از مرگ «حدیل الحضیف» دختر بلاگر 25 ساله سعودی خبر داد. او که در شب 21 آوریل در خواب به کوما رفته بود، دیگر بیدار نشد. او تنها بلاگر زن سعودی بود که با نام اصلی در وبلاگ خود به نام Heaven’s Steps خود می نوشت و تمام تلاش خود را روی کشاندن زنان سعودی به خروج از خانه ها و شرکت ور زندگی اجتماعی گذاشته بود. او جامعه بسته عربستان سعودی را به چالش کشیده بود و برای آزادی بیان و شکستن تابوهای موجود تلاش می کرد. او می گفت: «من می خوهم زنان سعودی را در باره اهمیت بلاگ آگاه سازم و این که آنها می توانند در تغییر افکار عمومی موثر باشند.» زمانی که الفرحان بلاگر دیگر سعودی بازداشت شد، حدیل تنها زنی بود که آشکار به حمایت از او برخاست و برای آزادی االفرحان وب سایت درست کرد. او با وجودی که برای آزادی بیشتر در جامعه عربستان تلاش می کرد، هیچ گاه حجاب خود را برنداشت و همیشه با نقاب ظاهر می شد. این عکس او را در سمیناری در دانشگاه سلطان قابوس در عمان نشان می دهد.

The Time نیز خبر کامل مرگ او را با اطلاعات بیشتر پخش کرده است.