دستگیری سه جادوگر دیگر

«عرب نیوز» امروز نوشته بود که گشت هیات امر به معروف و نهی از منکر سه نفر را در مکه و جده به جرم جادوگری دستگیر کرده است. زینب 37 ساله و نوفه 16 ساله از نیجریه اعتراف کرده اند که توانایی این را دارند که انسانها را به هم برسانند یا از هم جدا سازند و یا نیروی جنسی آنها را بگیرند. عده ای که سرشان کلاه رفته بود ، به هیات امر به معروف شکایت کرده بودند. آنها نیز زنی را به سراغ این دو فرستادند که از آنها بخواهد که با جادو جلوی شوهر او را برای گرفتن زن دوم بگیرند. آنها از او 1000 ریال سعودی (300 دلار آمریکا) گرفتند. شب بعد دو جادوگر نیجریه ای به خانه آن زن رفتند و مراسم ویژه وردخوانی و رقص های مخصوص را شروع کردند. بعد هم «امر به معروفی ها» به آنجا ریختند و آنها را دستگیر کردند.

در جده نیز مردی دستگیر شده است که به مشتریانش می گفت که دارای نیروی ویژه برای جداساختن یا به هم رساندن آدمهاست. در خانه اش ماموران «وسایل ویژه جادوگری» یافته اند. مجازات جادوگری در عربستان سعودی گردن زدن با شمشیر است.

جالب این است که اینها را نه به جرم کلاه برداری (که یک جرم مدنی است) بلکه به جرم جادوگری می گیرند. گویا همه، مردم، حکومت و دستگاه آخوندی به وجود جادوگری اعتقاد دارند. یک عده مشتری هستند و می خواهند مشکلشان (که بیشتر همین گرفتن زن دوم، سوم یا چهارم شوهر است) حل شود چون راه دیگری نمی شناسند. یعنی راه دیگری وجود ندارد که بشناسند. یک عده کلاه بردار هم هستند که بازار خوبی یافته اند و خدمات می دهند. حاکمان دولتی و آخوندی هم هستند که اصرار دارند شیپور را از سر گشادش بزنند و به جای حل مشکل (که همان تغییر ساختار جامعه عربستان و رفرم اساسی است)، به زور شمشیر نظام ضد بشری را نگاه دارند. ببینیم چقدر می توانند نگاهش دارند.

توقف اجرای حکم گردن زنی یک زن در عربستان به جرم جادوگری

سرانجام بریده روزنامه «دیلی میل» لندن پیرامون این مورد را یافتم. آکنون دو ماه است که دیدبانان حقوق بشر در تلاشند که از گردن زدن یک زن در عربستان جلوگیری کنند. آنها اکنون به ملک عبدلله روی آورده اند که جلوی این کار عجیب را بگیرد.

«فوزه فلیح» را دو سال پیش دستگیر، بازجویی و به مرگ محکوم کردند. قاضی دادگاه این حکم را بر اساس اعترافی که از او به زور گرفته شده بود و گواهی دو نفر که گفته بودند او آنها را جادو کرده بود، صادر کرده است. یکی از این دو شاهد مرد گفته بود که پس از آن که فوزه وردی را بر او خواند، او توانایی جنسی اش را از دست داد. چه جرمی بالاتر از این در مملکت اسلامی عربستان؟

فوزه که یک زن بیسواد است، بدون آن که بداند به زور پای برگی را انگشت زده است که بازجویان نوشته بودند و این برای قاضی کافی است که حکم صادر کند. جالب اینجاست که برای میزان مجازات در عربستان هیچ فانون نوشته ای وجود ندارد که بگوید مجازات جرم X بین 2 ماه تا 2 سال است. یک قاضی می تواند به 2 ماه محکوم کند، ان یکی به 20 سال و یکی دیگر گردن بزند.

قانون اساسی عربستان خود قرآن است و مجازات ها هم بر اساس شریعت! در سال 2002 قانونی آوردند که بر اساس آن متهم می تواند در دادگاه از خود دفاع کند و در تمام مراحل وکیل داشته باشد. ولی گویا کسی به این قانون محل نمی گذارد.

زنان بیشترین قربانیان این خودسری قاضی ها هستند. جرم آنها هر چه باشد، همواره شدیدترین مجازات در انتظار انهاست. هنوز یادمان نرفته است که سال گذشته زن جوانی را به جرم آن که پنج نفر به او تعرض کرده بودند، به شلاق در شهر محکوم کردند. آن پنج نفر او را به همراه مردی یافته بودند که محرم او نبود و همین خود یک جرم سنگین است. البته بدیهی است که آن پنج نفر آزاد شدند چون قاضی مدرک کافی برای جرم آنها نیافته بود.

این عکس را «دیلی میل» چاپ کرده بود که گردن زدن یک زن دیگر را نشان می دهد. هم اکنون اجرای حکم فوزه به خاطر فشار افکار بین المللی و دخالت ملک عبدالله عقب افتاده است.