آمازون و بازاریابی اش

بازاریابی مدرن با استفاده از امکانات الکترونیکی و اینترنت تا آنجا پیش رفته است که با گردآوری اطلاعات بسیار در باره تو،  چیزهایی که در نگاه نخست شاید هیچ ربطی به بازاریابی نداشته باشد (چون همه این اطلاعاتی که همه شماها با سخاوتمندی در فیس بوک، اورکات و جاهای دیگر می گذارید)، دسته بندی و تحلیل آنها، سیاست تبلیغ هدفمند و فروش را تدوین میکند. هر وقت از آمازون کتاب می خرم، همیشه پایین صفحه بخشی را می آورد که: «دیگرانی که این کتاب را خریده اند، کتاب های زیر را نیز خریده اند.» بد نیست، و به ویژه وقتی که مورد ویژه ای پژوهش می کنی، کمک خوبی است که ببینی دیگر چه کتاب هایی وجود دارد. مدتی پس از خرید هم برایت ایمیل می آید و کتاب های جدید در زمینه آخرین خریدت را معرفی می کند.

حالا مدتی است که آمازون ایمیل می فرستد و کتاب هایی از این دست معرفی میکند: «آشپزی برای کودکان کوچک»، «احتیاط! بچه!»(این یکی روی جلدش پدری را نشان می دهد که کودکی را روی شانه اش گذاشته و پیش بند آشپزی صورتی رنگ بسته است)، «آشپزی هوس انگیز»، «دوستان جدید خرگوش کوچولو»، …

شاید اتفاق های جدیدی می افتند و اینها چیزهایی می دانند که ما هنوز خبر نداریم. من که تغییر ویژه ای در خودم ندیدم. ولی کار دنیا را چه دیدی. حتما حکمتی در کار است! می خواهند ما را از راه به در کنند. بله آقا! هیچ چیز بی حساب و کتاب نیست.