تلاش برای آزادی برده داری در عربستان سعودی: «برده داری بخشی از اسلام است.»

شیخ صالح بن فوزان الفوزان یکی از رهبران برجسته اسلامی در عربستان سعودی است که کتاب التوحید او در مدرسه های عربستان و دیگر کشورها تدریس می شود، برای آزادی برده داری در جامعه عربستان تلاش می کند. او می گوید: «برده داری بخشی از اسلام است. برده داری بخشی از جهاد است و جهاد بخشی از اسلام تا زمانی که اسلام وجود دارد.» …» آنهایی که می گویند اسلام مخالف برده داری است، چیزی نفهمیده اند و دانش ندارند.»

الفوزان در کتاب مدرسه ای توحید می گوید که بیشتر مسلمانان بت پرست هستند و گرفتن خون و پول آنها برای مسلمانان واقعی مجاز است. او مخالف ازدواج زنان عرب با مسلمانان غیر عرب است و فتوایی نیز صادر کرده است که بر اساس آن تماشای تلویزیون حرام است.

الفوزان یک آدم معمولی نیست. او عضو شورای اسلامی عربستان، امام جمعه ریاض و استاد دانشگاه اسلامی امام محمد بن سعود است که مرکز اصلی تدریس اسلام وهابی است.

.