دهکده زیبای لوسرم (Lucéram)

DSC_5344

بوی هیزم در فضا

DSC_5324

در هر فرهنگی یکی از جالب ترین جاها گورستان است.

امیلی در کلاس می گوید که اگر می خواهید فرانسه مدیترانه ای را به دور از محیط توریستی ببینید و با مردم معمولی آشنا شوید، باید از نیس بیرون بروید و در کوههای اطراف به روستاها بروید. سپس از روستایی به نام لوسرم (Lucéram) می گوید. این دهکده در دامنه کوههای شمال نیس است و به دور از دسترس توریست ها. مردم اینجا هر سال پیش از کریسمس، گهواره مسیح (Les Créches) را که خود ساخته اند به نمایش می گذارند. این کارشان هیچ گونه انگیزه مالی و توریستی ندارد. تنها یک سنت است و سرگرمی برای مردم آنجاDSC_5281DSC_5349DSC_5350 DSC_5351 DSC_5352 DSC_5353 DSC_5354 DSC_5355 DSC_5356 DSC_5357 DSC_5363 DSC_5365 DSC_5368 DSC_5369 DSC_5370 DSC_5282 DSC_5283 DSC_5284 DSC_5285 DSC_5286 DSC_5287 DSC_5288 DSC_5289 DSC_5290 DSC_5291 DSC_5292 DSC_5293 DSC_5294 DSC_5295 DSC_5296 DSC_5297 DSC_5299 DSC_5300 DSC_5301 DSC_5302 DSC_5303 DSC_5304 DSC_5305 DSC_5306 DSC_5309 DSC_5310 DSC_5311 DSC_5312 DSC_5313 DSC_5314 DSC_5315 DSC_5316 DSC_5317 DSC_5318 DSC_5319 DSC_5320 DSC_5321 DSC_5322 DSC_5323 DSC_5325 DSC_5326 DSC_5327 DSC_5329 DSC_5330 DSC_5332 DSC_5333 DSC_5335 DSC_5336 DSC_5338 DSC_5339 DSC_5342 DSC_5345 DSC_5347 DSC_5348

با آماندا یک بعد از ظهر به آنجا می رویم. آماندا که کاتولیک بسیار معتقدی است، در راه از حدیث های گوناگون در باره گهواره مسیح می گوید. در برابر، من نیز که همه این افسانه ها را حقه بازی کلیسای کاتولیک می دانم و بین مسیح ساخته و پرداخته کلیسا که هم پسر خداست و هم خودش و با آسمان رفته است و این چیزها و مسیح تاریخی پسر مریم و جوزف (که در این یکی تردید است) که کارش بنایی بود و زن و بچه داشت و مورد احترام من است، تفاوت می گذارم، دیدگاه خودم را می گویم و تا آنجا بحث داغی با هم داریم.

جالب است که نه فرناز و نه من هیچ یک مذهبی نبوده ایم اما بیشتر عکس هایی که داریم از کلیساها و مسجد ها و جاهای مذهبی است. امروز نیز کلی عکس از گهواره های مسیح گرفتم که البته برخی نیز برای آماندا بود که با کیفیت پایین آیفون می خواست عکس های دقیق بگیرد.

دهکده آنقدر زیباست که آدم دلش نمی اید از آنجا بیرون آید. شبیه برخی دهکده های شمال ایران است. در داخل دهکده درجه حرارت 13 درجه است. پس از آنجا جاده را به بالای کوهها ادامه می دهیم تا به برف می رسیم. آنجا 4- درجه است.