یادبود خانوم گربه

Farnaz+Khepelبرنامه یادبود خانم گربه
سه شنبه دوم آبان ماه 1391
ساعت 18 تا 20
تهران…
دوستانی که خواهان حضور در برنامه و بازگویی یادها و یادگارهایشان از فرناز عزیز هستن اعلام کنند. نشانی محل برگزاری به صورت خصوصی برای دوستان فرستاده می شود.

آفتاب، هدیه ای برای فرناز

Hamburg, 19. Okt.آفتاب زیبای امروز شهرمان هامبورگ هدیه ای باشد برای فرناز عزیزم که ساعتی پیش به خاک سپرده شد.