قذافی: هر کس مرا دوست ندارد، بمیرد

دیوانه را دیدید؟ همان که تنها تاکنون در خارج از کشورش این گونه خطاب می شد؟ شاه او را ابله خطاب می کرد و آمریکایی ها سگ زنجیری خاورمیانه! در نیویورک به دنبال هتلی می گشت که سقفش بلند باشد تا بتواند در اتاق هتل خیمه اش را برپا کند.

دیروز از سوراخ موشی که در طرابلس برای این روزها ساخته بود، بیرون آمد و گفت: هر کس که مرا دوست ندارد، بمیرد. من به شماها نیاز ندارم. و ساندیس خورهایش را در این ساعت ها مسلح کرده تا مردم کشورش را قتل عام کنند. دیکتاتورها احمق هستند و این یکی در سده بیست و یک از همه شان گویا احمق تر است که گمان می کند بن علی و مبارک اشتباه کردند که میدان را خالی کردند. فراموشکار نیز هست که آنهایی که میدان را خالی نکردند، نامشان صدام حسین و چائوشسکو بود که در دوران حکومت خود جامعه ای را ساختند که با آنها همان گونه رفتار کرد که خود با همان مردمان کرده بودند. جامعه ای که به برکت وجود همین رهبران دیکتاتور مدنیت نداشت، اپوزیسیون نداشت و نام حقوق بشر را نشنیده بود. زمانی که بر علیه دیکتاور خودساخته خود نیز برخاست، با او همان گونه رفتار کرد که او با آنها. چائوشسکو را به همراه همسرش در خیابان تیرباران کردند، صدام حسین به اعدام محکوم شد و به دارش آویختند. در لحظه پایانی صدام حسین در برابر طناب دار جلادانش در گوشش سخنانی به فارسی خواندند تا در آن دنیا یادش نرود که گفته بود: خدا دو اشتباه کرد که مگس را آفرید و فارس را.

حال کم کم نوبت سید علی خامنه ای  نایب امام زمان و دارودسته اش می رسد تا درجه حماقتش را به نمایش بگذارد. او نیز گویا بر این است که دیگر دیکتاتورها احمق بوده اند و او اشتباه آنها را نخواهد کرد. او اشتباه بن علی و مبارک را نخواهد کرد و شاید معتقد است که قذافی نیز دارد اشتباهی می کند که او آن را نخواهد کرد. او که در عمرش حتی یک روز نظامی نبوده و به برکت شیره و تریاک، گل کوکنار و زندگی سراسر مفت خوری آخوندی، یک سر سوزن شهامت و جرات قذافی را نیز ندارد، نیز به آن میزان احمق است که در قدرت بماند تا آن زمان که جامعه مدنی نیم بند ایرانی که با جنبش سبزش هنوز بسیجی و ساندیس خور مزدور چماقدار را می گیرد و آزاد می کند و بدون خشونت به راه پیمایی می پردازد، تا آن میزان تضعیف شده، به عقب رانده شود تا گروهی دیگر به میدان بیایند و گونه دیگر با حکومتیان امام زمانی رفتار کنند. با همان فرهنگ خودشان آنها را بگیرند و با عمامه هایشان از درخت آویزان کنند، با حمام خون و ویرانی بسیار.

و این داستان تکراری گویا ادامه ایرانی دارد …

دیگر نوشته ها در این زمینه:

– انتشار عکس های پلیسی هانیبال قذافی در سویس و ادامه داستان جهاد بر علیه سویس

– مضحکه دوباره قذافی و جهاد بر علیه سویس

– دلقکی به نام معمرالقذافی در نیویورک

– عمر البشیر، رادووان کاراچیچ و دیگر جنایتکاران علیه بشریت

– از حماقت بی پایان دیکتاتورها

– برتری اخلاقی و مسالمت جویی، راز جنبش سبز

– کاش ایران نیز یک جیمز کامرون داشت

 

دیوانه را دیدید؟ همان که تنها تاکنون در خارج از کشورش این گونه خطاب می شد؟ شاه او را ابله خطاب می کرد و آمریکایی ها سگ زنجیری خاورمیانه! در نیویورک به دنبال هتلی می گشت که سقفش بلند باشد تا بتواند در اتاق هتل خیمه اش را برپا کند.

دیروز از سوراخ موشی که در طرابلس برای این روزها ساخته بود، بیرون آمد و گفت: هر کس که مرا دوست ندارد، بمیرد. من به شماها نیاز ندارم. و ساندیس خورهایش را در این ساعت ها مسلح کرده تا مردم کشورش را قتل عام کنند. دیکتاتورها احمق هستند و این یکی در سده بیست و یک از همه شان گویا احمق تر است که گمان می کند بن علی و مبارک اشتباه کردند که میدان را خالی کردند. فراموشکار نیز هست که آنهایی که میدان را خالی نکردند، نامشان صدام حسین و چائوشسکو بود که در دوران حکومت خود جامعه ای را ساختند که با آنها همان گونه رفتار کرد که خود با همان مردمان کرده بود. جامعه ای که به برکت وجود همین رهبران دیکتاتور مدنیت نداشت، اپوزیسیون نداشت و نام حقوق بشر را نشنیده بود. زمانی که بر علیه دیکتاور خودساخته خود نیز برخاست، با او همان گونه رفتار کرد که او با آنها. چائوشسکو را به همراه همسرش در خیابان تیرباران کردند، صدام حسین به اعدام محکوم شد و به دارش آویختند. در لحظه پایانی صدام حسین در برابر طناب دار جلادانش در گوشش سخنانی به فارسی خواندند تا در آن دنیا یادش نرود که گفته بود: خدا دو اشتباه کرد که مگس را آفرید و فارس را.

حال کم کم نوبت سید علی خامنه ای  نایب امام زمان و دارودسته اش می رسد تا درجه حماقتش را به نمایش بگذارد. او نیز گویا بر این است که دیگر دیکتاتورها احمق بوده اند و او اشتباه آنها را نخواهد کرد. او اشتباه بن علی و مبارک را نخواهد کرد و شاید معتقد است که قذافی نیز دارد اشتباهی می کند که او آن را نخواهد کرد. او که در عمرش حتی یک روز نظامی نبوده و به برکت شیره و تریاک، گل کوکنار و زندگی سراسر مفت خوری آخوندی، یک سر سوزن شهامت و جرات قذافی را نیز ندارد، نیز به آن میزان احمق است که در قدرت بماند تا آن زمان که جامعه مدنی نیم بند ایرانی که با جنبش سبزش هنوز بسیجی و ساندیس خور مزدور چماقدار را می گیرد و آزاد می کند و بدون خشونت به راه پیمایی می پردازد، تا آن میزان تضعیف شده، به عقب رانده شود تا گروهی دیگر به میدان بیایند و گونه دیگر با حکومتیان امام زمانی رفتار کنند. با همان فرهنگ خودشان آنها را بگیرند و با عمامه هایشان از درخت آویزان کنند، با حمام خون و ویرانی بسیار.

و این داستان تکراری گویا ادامه ایرانی دارد …

دیگر نوشته ها در این زمینه:

انتشار عکس های پلیسی هانیبال قذافی در سویس و ادامه داستان جهاد بر علیه سویس

مضحکه دوباره قذافی و جهاد بر علیه سویس

دلقکی به نام معمرالقذافی در نیویورک

عمر البشیر، رادووان کاراچیچ و دیگر جنایتکاران علیه بشریت

از حماقت بی پایان دیکتاتورها

برتری اخلاقی و مسالمت جویی، راز جنبش سبز

کاش ایران نیز یک جیمز کامرون داشت

18 پاسخ

 1. دیکتاتور ها سه نوع سرنوشت دارند . یا با دیدن مردمی که دیگر نمیخواهندش کنار میروند که در کشور خود میمانند زندگی میکنند نمونه اش کم است ولی ادوارد شوارد نادزه را میشود مثال زد . یا مدتی ادم میکشند و وقتی دیدند شعله اعتراض خاموش نمیشود میگریزند مانند شاه بن علی مبارک اینها در غربت و اوارگی میمیرند . یا مانند صدام و چائوشسکو و قذافی تا اخر میمانند و میکشند که سرنوشتشان همان چوبه دار و جوخه اعدام است . انتخاب با خودشان است .

 2. It is absolutely nice to have you back on the wavelength. I was expecting to read some commentary regarding Karl-Theodor zu Guttenberg. Anyhow be healthy and wealthy, as always

  • چه جالب پیش دستی کردید! اتفاقا در این مورد نوشته ای آماده کرده ام که امشب در اینجا می گذارم.

 3. در هر صورت هر کسی زمانی دارد بعد از آن یا با زبان خوش می رود یا به زور می برندش.

 4. نظر من این است که مردم به دلیل حضور زیاد نیروهای امنیتی نمیتونن هسته تجمع را تشکیل بدهند و پراکنده هستند لذا پیشنهاد دارم و استدعا که دراویش که انسانهای شجاعی هستند و بارها این رو نشان دادند به عنوان هسته تجمع یک جا رو در خیابان آزادی اعلام کنند در بالاترین یا سحام نیوز یا جرس یا فیس بوک و مردم در اون روز به اونا بپیوندند تا این هسته با چشم خودتون ببینید میلیونی بشه. استدعا دارم تقاضا دارم

 5. بسيار عالي، واقعي، تلخ و دردناك بود نوشته شما!
  اينها فكر مي‌كنند چون توانسته‌اند يك ارتش براي سركوب مردم تجهيز كنند، دنيا به همين شيوه طي مي‌شود! بيست هزار موتوري ضامن حكومت آنها است!
  برخي تئورسين ها همين الان مشغول تئوري‌سازي خشونت سبز هستند، وقتي راهي نماند اين تئوريها جان گرفته و عملي مي‌شوند! متأسفانه!

 6. Ta sarnegooni rejim zed ansani: Marg bar khamenei jani

 7. سلام.
  فکر نمی کنی که خیلی ساده انگارانه به قضایا نگاه می کنی!؟ به موقع همهء شما و امثال شما مزهء توهین و توهم را خواهید چشید. از کی تا به حال دفاع از رای مردم و قوانین جاری کشور و آرامش مملکت و استقامت در موضع حق شده است دیکتاتوری!؟
  حالتان خیلی خراب است.
  ضمنا؛ کور خوانده اید! این انقلاب و جمهوری اسلامی تحت حمایت از عالم بالا و حجت خدا(عج) بر روی زمین است و هر قدر هم که صدمه ببیند؛ شکست نخواهد خورد و شکست خواهد داد! نمونه های آن را هم دیده اید و می بینید. کمی صبر بفرمایید!
  با تشکر.

  • قرارداد ننگین سلمان فارسی خائن و شاگردش محمد تازی:

  • عمو، برو بخواب! بقول معروف شب دراز است و قلندر بیدار. اتفاقا تمام دیکتاتورها خیال میکردند که از عالم بالا تحت حمایت هستند از شاه گرفته که خود را تحت حمایت حضرت عباس میدانست تا قذافی که خود را نظر کرده میدانست. انقدر در خیالات و توهمات غرق میشوند که دست آخر با سیلی واقعیت شورش مردم از خواب میپرند. بقول معروف، نخوابیدی شب درازه!

 8. ک.م
  شما هم کمی صبر بفرما و ببین!!
  ظاهرا ساندیسی که اربابانتان به شما می دهند اغشته به مواد توهم زا و روان گردان است!!!
  کمی صبر بفرما و ببین!!

 9. «صدام حسین گفته بود: خدا دو اشتباه کرد که مگس را آفرید و فارس را. «آقا اجازه؟ این را کجا گفته؟

  «جلادانش در گوشش سخنانی به فارسی خواندند »
  آقا اجازه؟ برای این مدرک دارین که جلادش به فارسی گفته؟

  • این حرف صدام حسین خیلی معروف است و از دوران جنگ همیشه می گفت.
   آن چه نیز در گوشش خواندند، نیز معروف است. من خودم آنجا نبودم. 🙂

 10. «او که در عمرش حتی یک روز نظامی نبوده و به برکت شیره و تریاک، گل کوکنار و زندگی سراسر مفت خوری آخوندی، یک سر سوزن شهامت و جرات قذافی را نیز ندارد، نیز به آن میزان احمق است که در قدرت بماند تا آن زمان که جامعه مدنی نیم بند ایرانی که با جنبش سبزش هنوز بسیجی و ساندیس خور مزدور چماقدار را می گیرد و آزاد می کند و بدون خشونت به راه پیمایی می پردازد، تا آن میزان تضعیف شده، به عقب رانده شود تا گروهی دیگر به میدان بیایند و گونه دیگر با حکومتیان امام زمانی رفتار کنند. با همان فرهنگ خودشان آنها را بگیرند و با عمامه هایشان از درخت آویزان کنند، با حمام خون و ویرانی بسیار.»

  این قسمت ار حرفاتونو اسمش چی باید گذاشت؟
  ۱-تحلیل به سبک بهرام مشیری
  ۲-غر زدن یک ایرانی خارج نشین (لب گود نشینو لنگش کن)
  ۳-تحلیل سیاسی با دستوالعمل های لس آنجلسی!!!

  • نیازی نیست که نامی بر آن بگذارید. اجازه دهید که همان گونه که هست باشد و هر کسی برداشت خود را داشته باشد.

 11. … جان من عامل رژیم آخوندی (با لحن گوینده تلوزیون مجاهدین خوانده شود) نیستم به خدا!! 🙂 ولی استغاده از چنین ادبیاتی برای شما واقعا سخیفه.
  شما می گی جنبش سبز و جامعه مدنی چیکار باید بکنه که نیم بند نباشه به سبک تیتر روزنامه کیهان » ملت امشب کار را تمام کرد» بریزن تو خیابون کار را تمام کنن؟
  بحثی نیست که کار جمهوری اسلامی هر چه زودتر تمام بشه به نفع همه هست. ولی کل داستان یه اما داره/ به چه بهایی؟خون چند نفر دیگه باید ریخته بشه؟ چقدر باید خسارت بدیم.حتی به بهای به راه افتادن یه تیان ّآنمن دیگه؟

  برگردیم به موضوع چامعه مدنی نیم بند.من حتی به نیم بند بودن این چامعه مدنی شما هم شک دارم.فقدان نهادهای مدنی مستقل یا حتی دولتی در قالب خارج از ساختار سنتی یا حتی زیرزمینی به نظر من کافی هست تا اسمه این جامعه رو روستا بزاریم!!

  • کسی شما را به خاطر اینها عامل رژیم نمی خواند. اتفاقا واژه جامعه نیم بند مدنی سبز را از آن رو به کار بردم که اگر بیشتر پیش رفت کند جنبه های مسالمت جویانه آن بیشتر خواهد شد. اگر به گفته شما بریزن توی خیابون و کار را تمام کنند احتمال این که نتیجه بدتر شود بیشتر خواهد بود. همان گونه که در سال ۵۷ پیش آمد و نتیجه بدتر از شرایط پیش از انقلاب شد.

 12. You have to admit, it was the best theatrical episode of “Greek tragedy”, which the “Imbecile Colonel” performed during his interview on Monday with BBC, ABC and Sunday Time. The BeoBle (people) all LOVE me (they ADORE me, they WORSHIP me). It is a perfect DELIRIUM.

برای SI پاسخی بگذارید لغو پاسخ

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: