بدون شرح: سند داریم آمریکا می‌خواهد جلوی ظهور امام زمان را بگیرد ( احمدی نژاد)

هر چی فکر کردم دیدم چیزی به ذهنم نمی رسد در برابر این همه هوش آریایی!

ادبش هم شهره عالم است. اینها را همین چند روز پیش در اصفهان گفته است که 200 میلیون نفر در میدان نقش جهان برایش جمع شده بودند:

– ریگان و وزیر امور خارجه وقت آمریکا از بی‌شعوران عالمند.

– شما کور خوانده‌اید و ملت ایران شما را بر جای خود خواهد نشاند.

– هم‌اکنون در افغانستان مانند آن چهارپا در گل مانده‌اند

– اگر 50 سال دیگر هم در افغانستان بمانند باز باید با نکبت و ذلت از خاک آنان خارج شوند.

– در سفر اخیر به نیویورک به آنها اعلام کرده‌ام که آیا در کشورتان فرد عاقلی پیدا نمی‌شود که این مسائل را به شما بگوید.

– برخی‌ها خود را ابرقدرت می‌دانستند اما در حال حاضر کسی برای آنها تره هم خورد نمی‌کند.

– دماغ آمریکا پرباد است …آنها بدون ملت ایران در جهان هیچ‌کاره هستند و با این هارت و پورت‌های الکی نمی‌خواهند خود را از تب و تاب بیندازند.

– رژیم صهیونیستی که سهل است، هفت جد و آباد آنها با متعهدانشان هم جمع شوند هیچ غلطی نمی‌توانند بکنند.

– بعد از انقلاب به چنان عزت‌مندی رسیده‌ایم که هر کشوری که به دنبال سری در سرها آوردن است به ملت ایران نیازمند است.