علی کردان در زبان انگلیسی جاودانه شد

سال گذشته در گرماگرم رسوایی علی کردان با آن دکترای قلابیش که به گفته خودش از «آکسفورد لندن» گرفته بود، یک ناشناس خوش ذوق در اینترنت از روی شوخی با واژه کردان چند واژه انگلیسی ساخت و پخش کرد. من نیز کمی به آن افزودم و مشابه آلمانی، فرانسوی و اسپانیاییش را ساختم (در اینجا). البته اینها هیچ کدام جدی نبود و طنزی بود بر افتضاح علمی که در کشور حاکم است و آقای کردان نمونه آبرورفته آن در تجارت مدرک علمی است. البته در این فاصله تردیدها بر مدارک دانشگاهی بسیاری از دیگر دولت مردان و آخوندهای حکومت اسلامی که ناگهان همه شان دکتر شدند، پیش آمد و نام های بسیاری در همه رده های حکومتی برده شدند که خود احمدی نژاد یک نمونه برجسته آن است که این مدارک را «ورق پاره» خواند. کردان تنها نوک نمایان کوه یخ بود.

به هر رو، اما گمان نمی کردم که آن چه که به شوخی ساخته شده بود، اکنون برود در فرهنگ زبان انگلیسی و به واژه های این زبان بپیوندد. سایت «Urban Dictionary»  این واژه را در واژه نامه خود آورده است. اکنون باید منتظر ورود این واژه ها به دیگر واژه نامه های انگلیسی و زبان های همسایه نیز باشیم.

این روزها در آلمان نیز رسوایی از نوع کردانیسم پیش آمده که دادستانی آلمان را گرم تحقیق در مورد شماری از استادان فاسد دانشگاهی ساخته است که در برابر دریافت پول زیادی مدارک دکتری صادر می کرده اند. سایت فارسی «دویچه وله» نیز به این مورد پرداخته است. شاید این باعث شود که آلمانی ها این واژه را زودتر وارد زبان خود کنند.

الیته دادستانی و قوه قضاییه در ایران کاری به این کارها ندارد.

دیگر نوشته ها در این زمینه:

دکتر عوضعلی کردان: بعضی ها به خاطر یک دستمال قیطریه را آتش می زنند

ادامه دستمال قیطریه و آقای کردان

واژه کردان وارد فرهنگ لغت زبان های جهان می شود (ریشه-واژه kordan)

استیضاح کردان و اتفاق امروز در مجلس: دروغ و تقلب دولت احمدی نژاد و سقوط اخلاقی جامعه

– آقای احمدی نژاد، ورق پاره شما چقدر ارزش دارد؟