سکوت مراجع تقلید شیعه: بیش از پیش نماد خیانت به مردم

همین مانده بود که وارد بحث نقش اجتماعی مراجع تقلید شیعه بشویم. هیچ گاه از این جماعت خوشم نمی آمده، از هر رنگ و لباس و عقیده ای که می خواهند باشند. چه از دید اسلامی که اینها خود بدعتی عجیب و غریب در اسلام هستند که با استفاده از خرافات هندی و ایرانی و مسیحی چنین ارگان اجتماعی به وجود آورده اند، خود را مراد جامعه قرار داده اند که مردمان خلق الله، گوسفندان باشند و آنها شبان و نایب امام زمان و چه از دید اجتماعی که اینها چیزی نیستند جز مشتی مفت خور و مانعی بر سر راه مدنیت و تمدن. دکتر شریعتی حتی لباس مضحک آخوندی را هم وارداتی مسیحیت ارتدکس می دانست؛ لباسی که برخی در اروپا به مسخره در کارناوال می پوشند که جایش نیز همانجاست.

برای آیات عظام مهم این است که خلق الله شیعه سهم امام بپردازد و آن نیز پول باشد و کالا. این مهم هست و دیگر هیچ. ظریفی می گفت که تنها آخوند مسجد محل %30 از پولهایی که مردم محل به عنوان سهم امام به او می دهند، را برای خودش برمی دارد. تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل که چه زنجیره ای از مفتخوران زالو ایجاد ساخته اند!  در برابر این پولهای هنگفت، آیات عظام رهنمود دهند به خلق الله برای روش غسل حیض و این که در بیابان چگونه نشیمنگاه را در نبود آب با سنگ تمیز ساخت و یا در مورد امام خمینی، چگونه با نوزاد دوماهه بدون اشکال نزدیکی کرد. این که آنها با این پولها چه می کنند، به کسی مربوط نیست و این امری است میان آنها و آقا امام زمان. یکی چون آیت الله العظمی ناصر مکارم شیرازی شکرفروشی راه اندازد و انحصار واردات آن را در کشور به دست خود گیرد و کارگران نیشکر هفت تپه را آواره سازد و آن دیگری لاستیک بسازد و سومی برای آقا امام زمان در لندن خانه ای در خور حال او بخرد. بدخواهان گویند که آیت الله بهجت پس از مرگ چند صد میلیارد تومان پول برجای نهاد و از آنجا که ایشان با امام زمان ارتباط مستقیم داشتند، بازماندگان بر آن شدند که این پول نقد باید به همراه ایشان در گور شود تا آقا امام زمان آن را به مصرف لازم خود رسانند. البته آن بدخواهان گویند که این تنها فریبی است خاص خلق الله گوسفندان. پول ابتدا دفن گردد و پس از یکی دو روز فرزندان و نزدیکان نبش قبر نمایند و پولها را بردارند و خود به نمایندگی از آقا امام زمان آن را خرج نمایند.

همین بس که شیاد سر شیاد دیگر با شیوه مشابه کلاه نتواند گذارد. روشن می بود که آقای خامنه ای، رهبر مسلمانان جهان و نایب قدرتمند امام زمان بر روی زمین، فرستادگان خود به قم فرستد که: «خودتی! ما خودمان قورباغه رنگ کنیم و جای فولکس واگن فروشیم!» و چنین شد که به قول بدخواهان زمان و عاملان صهیونیسم جهانی، فرستادگان آقای خامنه ای پولها را ببردند و سر فرزندان آیت آلله حجت بی کلاه مانده است.

حال، روی سخن من با آنهایی است که هم مقلد این حضرات آیات عظام هستند و این روزها در خیابان ها سبز پوشیده اند و بخشی از حماسه سبز خس و خاشاک را آفریده اند. کاری به اعتقادات آنها ندارم که متعلق به خودشان است. اما هیچ از خود پرسیده اید که چرا این آیات عظام این روزها بشدت سکوت برگزیده اند و سوراخ موش جسته اند؟ به جز آقای منتظری و صانعی کجا هستند دیگران؟ آیا سراغ آنها رفته اید که بپرسید که کو آن همه ادعای شما در رهبری جامعه و نشان دادن راه به مقلد کور و ناقص العقل؟ کو؟ اگر اکنون سخن نگویید، پس کی؟ چه ظلم دیگری باید انجام شود و چند ندا و سهراب و ترانه باید کشته شوند تا شما به سخن آیید؟ وقتی آقای منتظری آقای خامنه ای را ظالم می خواند و فتوا به عزل او می دهد؟ نظر شما چیست؟ نظر ندارید؟ هیچ؟

تنها نقشی که من به عنوان یک انسان سکولار در این حضرات می بینم، نقش اجتماعی آنهاست و این که در نقاط عطف تاریخ چون هر انسان دیگری نظر خود را بیان کنند و عمل کنند. از این روست که نقش آقای منتظری را می ستایم و البته نیز فراموش نمی کنم که این کابوس تاریخی ولایت فقیه را او بنیان نهاد و اوست که مقصر آن است، هر چند که اکنون پشیمان است و برای جمع آوری این بساط ظلم و جور گام نهاده است. این تنها محک من برای ارزیابی آنهاست. این است که این روزها به سخن آیند و در مورد این رویدادها نظر دهند نه این که سوراخ موش جویند. آن مقلد کم عقل (به بیان آنها) در خیابان حماسه ها می آفریند و اینان از وحشت بر خود لرزند.

من کوچکترین تردیدی بر این ندارم که رفتاری که مراجع تقلید این روزها از خود نشان می دهند، بر اساس ماهیت آنهاست. چگونه است که کسی که اساس زندگی اش بر مفت خوری و زندگی زالو وار است، بیاید شجاعت کند و حرفی کارساز بزند؟ تناقض دارد و انتظار ما از آنها بیجاست. نمی شود! اگر اکنون ما بر زبان می آییم، به خاطر آن است که آنها مدعی هستند و اکنون ما به آنها می گوییم که شما مدعی رهبری جامعه مسلمان و نماینده امام زمان هستید که قرار است عادل باشد و همه باید از شما تقلید کنند؟ بفرمایید به میدان. ما هم می آییم تا شما راه نشان دهید و ما از شما تقلید کنیم. الان وقتش است.بفرمایید!

اگر انسان آزاده ای هست که اعتقاد به شیعه و اصل تقلید دارد، اکنون باید به صدا آید و اعتراض کند. باید از مرجع تقلید خود بخواهد که زبان برگشاید و دیدگاهش را در مورد دولت کودتا و حکومت ظلم آقای خامنه ای بیان کند. اگر آیات عظام می خواهد اسلام را نجات دهند که شکم خود آنها را نیز سیر می کند، بگویند که آیا این اسلام است که اکنون در خیابان های شهر های ایران جاری است؟ آیا اسلام این است که آن مزدوران کور و جاهل فداییان رهبری و بسیجی و دیگر اراذل و اوباش وضو گیرند و سپس به جان مردم بیفتند؟ نداها و سهراب های بی پناه را بکشند و به ترانه ها تعرض کنند و یا فاطمه زهرا گویند؟ این است اسلام یا آن؟

آنهایی که به اینان اعتقاد دارند، باید این روزها رنگ شفاف گیرند  و روشن کنند که چه می خواهند. تنها زبانی که آیات عظام می فهمند، زبان پول است. جنبش تحریم آیات عظام را راه اندازید. خمس و زکات خود را نپردازید. به این مفت خوران زالوصفت پول ندهید و پرداخت سهم امام را به این موکول کنید که آنها به آنچه که پیرامون عدالت همواره روضه خوانده اند، عمل کنند. به شما قول می دهم که در زمانی کوتاه عکس العمل نشان خواهند داد و به سازی خواهند رقصید که جنبش دمکراسی و آزادی خواهی بنوازد. برقصانید آنها را با پول که قلب آنها تنها با آن می تپد.