برپا خیز، از جا کن، بنای کاخ دشمن …

20این سرود آزادیخواهان جهان را سال هاست همراهی می کند. با آن بر پا خاسته اند، جنگیده اند، راه دشوار پیموده اند، گریسته اند و پیروز شده اند؛ در شیلی، در ایران، در فیلیپین، در یونان و پرتغال … و اکنون دوباره در ایران!

ویکتور خارا در آخرین لحظه های زندگی خود گیتارش را برداشت و آن را خواند.

دیشب ندا با چشمانش این را به من گفت، به تو گفت و به ما! در یابیم و بر پا خیزیمiran18!

سیاوش کسرایی، شاعر بزرگ، سرود را به فارسی برگردانده است. سرود را میان همگان پخش کنیم!

سرود به فارسی

سرود به اسپانیایی

رادیو زمانه در این باره

اجرای سرود در بزرگترین استادیوم آمریکای مرکزی

برای ویکتور خارا و آن غروب 11 سپتامبر 1973

==================================

بر پا خیز از جا کن بنای کاخ دشمن

چو در جهان قیود بندگی

اگر فتد به پای مردمی

به دست تو ست

به رای مشت توست

رهایی جهان ز طوق جور و ظلم

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم همراهیم همرزمیم همسازیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

ز هر کجا نشان ز ثروت است

ز حاصل تلاش کارگر است

زمین غنی ز رنج برزگر

ز همتش شود ز دانه خرمنی

به پا کنیم قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

اگر شود صدای ما یکی

به خشم خود شرر به پا کنیم

پیام تو به جاودان نهیم

به پای خلق

چو جان خود فدا کنیم

به پا شود قیام مردمی

رها شویم ز قید بندگی

هم پاییم هم راهیم هم رزمیم هم سازیم

جان بر کف برخیزیم

برخیزیم پیروزیم

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

برپاخیز از جا کن بنای کاخ دشمن

========================

El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…

De pie, cantar
que vamos a triunfar.
Avanzan ya
banderas de unidad.
Y tú vendrás
marchando junto a mí
y así verás
tu canto y tu bandera florecer,
la luz
de un rojo amanecer
anuncia ya
la vida que vendrá.

De pie, luchar
el pueblo va a triunfar.
Será mejor
la vida que vendrá
a conquistar
nuestra felicidad
y en un clamor
mil voces de combate se alzarán
dirán
canción de libertad
con decisión
la patria vencerá.

Y ahora el pueblo
que se alza en la lucha
con voz de gigante
gritando: ¡adelante!

El pueblo unido jamás será vencido,
el pueblo unido jamás será vencido…

La patria está
forjando la unidad
de norte a sur
se movilizará
desde el salar
ardiente y mineral
al bosque austral
unidos en la lucha y el trabajo
irán
la patria cubrirán,
su paso ya
anuncia el porvenir.

De pie, cantar
el pueblo va a triunfar
millones ya,
imponen la verdad,
de acero son
ardiente batallón
sus manos van
llevando la justicia y la razón
mujer
con fuego y con valor
ya estás aquí
junto al trabajador.


دیگر نوشته ها در این زمینه:

– چشمهایش

روزهایی سرنوشت ساز در راهند و ما نلسون ماندلا نداریم

سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

ژنرال کوچک بی ستاره، دیر از راه رسیده ای!

– آقای موسوی، آقای کروبی! نقش تاریخی خود را اکنون و همین الان دریابید!

همبستگی بین المللی: لیست و نشانی سفارت های خارجی که به زخمی های درگیری های تهران یاری می رسانند

وبلاگ eldercato لیستی از برخی سفارت خانه های اروپایی تهیه کرده است که زخمی های درگیری های خیابانی تهران را درمان می کنند.

=================================

Current Affairs From Around the World

List of Embassies Accepting Injured

The following are embassies that are accepting Iranian injured. A link to Maps is at the bottom of page!

-Australian Embassy : No. 13, 23rd Street, Khalid Islambuli Ave – Telephone+98 21 8872 4456

-Austrian embassy – Bahonarstr., Moghaddasistr., Zamanistr., Mirvali 11, Teheran

-Belgian Embassy No.3,Babak Alley, Shabdiz St.,Elahieh – 155-157 Shahid Fayyazi Avenue (Fereshteh)
16778 Teheran

-British Embassy – 198, Ferdowsi Avenue Tehran 11316-91144

-Danish Embassy – Dr. Shariati Ave,Elahiyeh Ave Dashti Str. 10

-Dutch Embassy – Sonbol Street # 7  Farmanieh  Tehran, 1953623253

-Finnish Embassy–  Qeytariyeh in Haddadian 2, Mirzapour St. (prev. Soheil St.), Dr. Shariati Ave., Tehran

-German Embassy: Avenue Ferdowsi 320-324 –

-Irish Embassy – North Kamranieh Avenue Bonbast Nahid Street, No. 8 19369  (98 21)-22 80 38 35

-Italian Embassy – 81, Neauphle Le Chateau Ave.

-Mexican Embassy – África Ave., Golfam St. No. 12,19156-74741 Teherán, Irán

-Norway: No. 201 Dr. Lavasani St. (Ex. Farmanieh St.) Corner of Sonbol St. Tehran, Iran – (0098 21) 22 29 13 33

-Polish Embassy: Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Teheranie
No. 1/3, Pirouz St., Africa Expressway,
Tehran, Iran, PO Box 11155-3489
tel: +98 (21) 8878 7262 do 64
fax: +98 (21) 8878 8774
Sekcja Konsularna – fax: +98 (21) 8887 2627

-Portugese Embassy No.30, Nezami St., Abbas Pour St., Valy-e-Asr

-Embassy of the Republic of Slovenia Tehran No 30, Narenjestan 8th Alley Pasdaran Avenue

-Swiss Embassy – Elahieh Ave. Sharifimanesh  Yasaman Street No. 2  P.O. Box 19395-4683  19649 Tehran – 98 (0)21 22 00 83 33

Please comment if you know of more.

I have sent CNN and CBS this list and talked to each representative myself. This should be posted on their site soon, but this will be continually updated.

More will be updated if it is confirmed they start taking injured.

http://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF8&hl=en&msa=0&msid=108089191184151933961.00046ccb4946d8e0073dd&z=12

Many contributors have helped in creating this list. I appreciate all support and thank everyone for helping make sure injured Iranians will be safe since their hospitals are not.

دیگر نوشته ها در این زمینه:

چشمهایش

روزهایی سرنوشت ساز در راهند و ما نلسون ماندلا نداریم

سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

ژنرال کوچک بی ستاره، دیر از راه رسیده ای!

– آقای موسوی، آقای کروبی! نقش تاریخی خود را اکنون و همین الان دریابید!

آیا کودتای مخملی در راه است؟

– این روزهای پر تب و تاب انتخاباتی و پرسش های بی پاسخ مانده

وبلاگ eldercato لیستی از برخی سفارت خانه های اروپایی تهیه کرده است که زخمی های درگیری های خیابانی تهران را درمان می کنند.

چشمهایش

آقای خامنه ای! دیروز که اشک تمساح می ریختی و عده ای احمق نیز در برابرت می گریستند، دستور کشتن او را صادر کرده بودی.

خوب به این چشمها نگاه کن. نامش ندا آقا سلطان است. این آخرین نگاهش به دوربین است . آقای خامنه ای! تو امشب آسوده می خوابی.

Neda2

این عکس را در این شنبه شب غم انگیز و سیاه  از این ویدئو در یوتیوب درآورده ام.

پانوشت (2 تیرماه 1388): در آن شنبه شب 30 خرداد ماه پس از آن که شاید 30 بار ویدئوی ندا را تماشا کردم و به دنبال «چشمهایش» می گشتم، سرانجام این عکس را برای این نوشته کوتاه از آن فیلم درآوردم. آن شب در خیالم نیز نمی گنجید که این نوشته  در چند ساعت 10.000 کلیک بخورد، این عکس  به همراه ویدئوی آن به سرعت برق و باد در جهان پخش شود. مرگ ندا به همراه این عکس به خبر نخست جهان تبدیل شود. این چشمها قلب جهانیان را تصرف کنند و ندا به سمبل مقاومت دلاورانه مدنی مردم ایران تبدیل شود. هرچند که این چشمها هنوز هم  مرا رها نمی کنند. اما شاید این سهم هر چند کوچک بتواند کمی به من  آرامش  دهد که ندا دیگر گمنام نیست و جاودانه شده است. آن کسی که توانست با تسلط به خود این صحنه ها را در آن فیلم جاودان سازد، باید دستش را فشرد.

دیگر نوشته ها در این زمینه:

آخرین ایستگاه ندا

– … و ندا امروز می میرد

چشمهایش (شعری از علی صالحی)

همبستگی عظیم جهان با مردم ایران (1)

همبستگی عظیم جهان با مردم ایران (2)

روزهایی سرنوشت ساز در راهند و ما نلسون ماندلا نداریم

سرجوخه! خس و خاشاک را دیدی؟

ژنرال کوچک بی ستاره، دیر از راه رسیده ای!

– آقای موسوی، آقای کروبی! نقش تاریخی خود را اکنون و همین الان دریابید!

– مصاحبه کاسپین ماکان، دوست پسر ندا با روزنامه “ابزرور” پس از ترک ایران