«پول نفتمونو از اینا می گیرم!»

کیمیا در زیر نوشته «اینا هر چی دارن از ما دارن» دیدگاهش را این گونه نوشته است:

این که این حرفها رو از یک پیرزن شنیدی خیلی بد نیست. مشکل وقتیه که آدم این حرفها رو با تعصب هزار برار از یک جوان امروزی بشنوه.

این حرف مرا به یاد جوانی 35 ساله می اندازد که در سی سالگی مغازه الکتریکی خود در اهواز را فروخت، به آلمان آمد و درخواست پناهندگی کرد بدون آن که در ایران مورد تعقیب باشد. از آنجایی که اداره آلمانی نیز دیگر به سادگی این چیزها را نمی پذیرد، درخواست پناهندگی او پیاپی رد می شد و او هر بار با استفاده از موردی قانونی و اعتراض به تصمیم اداره و یا دادگاه جلوی اخراج خود را می گرفت و پس از پنج سال هنوز بدون هویت، اقامت یا اجازه کار زندگی می کرد و اجازه ترک محل سکونت خود را در محدوده 50 کیلومتری نداشت. البته مخفیانه ماشین دست دوم خرید و فروش می کرد و از تامین اجتماعی نیز پول می گرفت. وقتی از او پرسیدم که چگونه می تواند بدون پرداخت مالیات و بدون کار از تامین اجتماعی پول بگیرد، با لحنی حق به جانب گفت: آقا، پول نفتمونو از اینا می گیرم.