جا به جایی چهارشنبه سوری؟

چرا اینجوری شده؟ چهارشنبه سوری قبلا در ایران چهارشنبه شب بود. الان شده سه شنبه شب. امسال هم در ایران چهارشنبه سوری امروزه یعنی سه شنبه! اما در تاجیکستان فردا رو چهارشنبه سوری اعلام کردن. افغانستان دیشب بوده.دلیلش چیه که به هم ریخته؟ سه کشور با هم اختلاف دارن. شاید به خاطر اینه که امسال سال کبیسه است؟ شاید هم با  حلول ماه رابطه داره؟ یعنی دیدن ماه با چشم غیرمسلح اینقدر اختلاف داره؟ یکی اینو توضیح بده.