پرتاب لنگه کفش به بوش، تخم مرغ به کول … لنگه کفش به احمدی نژاد یا خامنه ای؟

هر چند که آن صحنه پرتاب کفش به بوش در آن لحظه خیلی غافلگیر کننده بود، ولی این کارها در جهان آزاد چیز تازه ای نیست و توجه مردمان را تنها برای همان روز جلب می کند. سیاستمداران و کسانی که هدف قرار می گیرند نیز این چیزها را سرسری رد می کنند، همان گونه که بوش نیز نه تنها  کنترلش را از دست نداد، بلکه بلافاصله گفت: بگذارید یکی هم برای جلب توجه کفشی را به من پرت کند. آدم می تواند هر دیدی نسبت به جورج بوش داشته باشد و من وقتی کسی چون «ال گور» به یادم می آید، از بوش و همه متقلبان پیرامونش بدم می آید. ولی در آن لحظه ظرفیت از خود نشان داد و آنگونه رفتار کرد که شایسته بود. حال نیز خبرنگار العراقیه را پس از بازجویی رهایش می کنند و او در تاریخ معروف می شود و کارش به عنوان یک کار بامزه مایه لبخند مردمان خواهد شد و از حالا می توان گفت که بوش نیز در خاطراتش که بعدها حتما خواهد نوشت، از این ماجرا با طنز یاد خواهد کرد. بهای آن کفش ها هم تا این لحظه به برکت چهار تا آدم بیکار و خوش ذوق در eBay به پانصد هزار دلار رسیده است. شاید هم بر اساس قوانین عراق خبرنگار را جریمه یا مجازات کوچکی هم بکنند که در آمریکا یا اروپا شاید آن هم نشود.

حالا این طرف ماجرا را ببینیم: در عراق بعضی ها تظاهرات شادی کردند. در فلسطین عده ای با این مناسبت پرچم اسراییل را آتش زدند. رسانه های حکومتی ایرانی هم ته دلشان قند آب شده است. دیگر نمی دانم چه کسی در این اطراف چه کار کرده است. انسان خاورمیانه ای کی با خرد عمل کرده است که الان بکند.

یادم می آید که در زمانی که هلموت کول صدراعظم آلمان بود، در جایی در شرق آلمان که رفته بود،عده ای پشت نرده ها بر علیه او تظاهرات می کردند و به سویش گوجه فرنگی گندیده و تخم مرغ پرتاب می کردند. پس از آن که سه چهارتا از اینها با وجود چند چتر اطرافش به او خورد و کت و شلوارش را خراب کرد که بعدا معلوم شد نو بوده و بار اولش بوده که پوشیده بود، کنترلش را از دست داد و یقه یکی از آنها را گرفت که البته به موقع جدایشان کردند. آقای کول تا مدت ها به خاطر این کار زیر انتقاد افکار عمومی قرار داشت.

جناب سرکوزی نیز در ژانویه گذشته پس از آنکه دهقانی در پاریس حاضر نشد با او دست دهد و دستش را پس کشید، به او گفت: برو گم شو حرام زاده! (اینجا) و فیلم این جریان در تلویزیون فرانسه پخش شد و فرانسوی ها بار دیگر بهشان ثابت شد که لقب «سرکوزی نژاد» که بر روی او نهاده اند، به جاست.

حالا داشتم به این فکر می کردم که اگر کسی لنگه کفشی به سوی احمدی نژاد یا خامنه ای پرتاب کند، چه می شود. قدرت تصور من بیش از حد محدود است که بتواند پیامد چنین کاری را به تصویر کشد. قابل تصور نیست اصلا!

حالا شاید این وبلاگ به خاطر طرح چنین فکری قیلطر شود!