از جذابیت های وبلاگستان

این جادی همیشه چیزی برایت دارد که غافلگیرت می کند. اگر خواننده دائمی وبلاگش باشی و خیال کنی که می دانی از چه می نویسد، باز هم در نوشته بعدیش می تواند ترا غافلگیر کند و یک موضوع جدید بیاورد. او که کماکان با سیبش کیف می کند و در این عکس آخری به نظر می آید که با سیبش از حمام دارد می آید. مواظب باش «مک بوک» زیر آب سرما نخورد.

این بار در آخرین نوشته اش توضیح می دهد که چگونه با مک بوک می شود یک «پادکست» را از پیش از اینترنت آورد تا هر زمان که بخواهی آن را گوش دهی. حالا آن پادکست که می خواهد بیاورد از رادیو خاموشی است که تا حال نشنیده بودم. لینک را دنبال کردو و اکنون با رادیو خاموشی آشنا شده ام و خوشحالم از این آشنایی!