بوی جام شوکران آید همی؟

تاکنون ابن گونه بود که آقای احمدی نژاد تلاش بر این داشت که بگوید پرونده هسته ای دست اوست و او همه کاره است. هر از چندی نیز از جانب آقای خامنه ای گوشش را می کشیدند. اما این روزها چند رویداد پیش آمد که از دید من شایان توجه است. ابتدا آقای ولایتی، وزیر خارجه آقای خامنه ای بود که در روزنامه لیبراسیون چاپ فرانسه این پیام را به غربیان و 5+1 داد که: اگر می خواهید بر سر فعالیت هسته ای ایران به نتیجه برسید، رسیدن به نتیجه امکان پذیر است و می توانید و باید با رهبر مذاکره کنید و اوست که نظر نهایی را می دهد و دیگران هیچ کاره اند. سپس سروکله احمدی نژاد پیدا شد که پس از چند کیلو تعارف ایرانی و این که آقای ولایتی شخص خوبی است و خوش نظر است، گفت که ولایتی هیچ کاره است و بهتر است که در پرونده هسته ای دخالت نکند. به بیان دیگر احمدی نژاد می گوید که اوست که در پرونده هسته ای تصمیم نهایی را می گیرد. در جایی دیگر هم گفته بود که او رییس جمهور رهبر نیست و رییس جمهور امام زمان است.

تا اینجا سناریو چون همیشه بود و این گونه سخنان به گوش همگان آشنا. اما این روزها آقای خامنه ای اعلام کرد که پرونده هسته ای کامل در دست دولت است و دولت اختیار کامل مذاکره دارد. این سخنی تازه بود و در دید نخست می توان گفت که آقای خامنه ای آقای ولایتی را سنگ روی یخ کرده است و شاید بار دیگر غربیان نمی دانند که در حکومت جمهوری اسلامی که چه کاره است. ولی اگر چند متغیر دیگر را در دید خود بگذاریم، شاید به بک سناریوی دیگر برسیم.

فشار بین المللی، تحریم های کنونی و چشم انداز هر یک از گامهای آینده جامعه حهانی این را برای مسئولان حکومتی روشن می سازد که باید تغییر مسیر دهند. به نظر می آید که در داخل کشور نیز نمی توانند روی حمایت از سیاست رویارویی با جهان حساب باز کنند.

آقای خامنه ای هشیارتر از آن است که فردا و پس فردا را نبیند و آقای احمدی نژاد بی خردتر که فراتر از نوک بینی خود را ببیند.

آقای خامنه ای احمدی نژاد را کم کم جلو می اندازد و آنگاه که عرصه بر کشور تنگ شود، با قربانی کردن او کشور را از جنگ و یا هر چه که بخواهد بشود، نجات خواهد داد.

این سناریو گرم اندیشه و آمادگی برای سازش با آمریکا و غرب است و پایان دادن به تنش هسته ای با جهان و در این راه برخی سرشان خواهد رفت و جناب احمدی نژاد گویا قرار است جان فشانی فرمایند. اگر سناریو این گونه پیش رود، نه تنها پرونده هسته ای بسته خواهد شد و تحریم ها برچیده، بلکه آبروریزی یهودی سیتزی و نفی هولوکاست نیز پاک خواهد شد و جهانیان به خوشی و خرمی تا ابدالدهر در کنار جمهوری اسلامی و رهبر با درایتش خواهند زیست.

نوش جان جام شوکران!

.این نوشته را به بالاترین بفرستید Balatarin