این قوهای عاشق!

دریاچه «آلستر» در شهر هامبورگ که در میان شهر قرار دارد، یکی از تفریح گاههای مردم است که برای گردش یا قایق سواری به آنجا می روند. در این دریاچه شمار زیادی نیز قو ، مرغابی و پرنده دریایی سکونت دارند. از سه سال پیش یک قوی عاشق توجه مردم و رسانه ها را جلب کرد و شهرت جهانی یافت. این قوی عاشق و وفادار همواره در کنار معشوق خود بود و از او مراقبت می کرد و کسی جرات نزدیکی به آنها را نداشت.

ویژگی این عشق آتشین این است که معشوق این قوی دلخسته یک قایق پدالی پلاستیکی است که شبیه قو ساخته شده است و چند برابر اوست. زمانی کوتاه، پس از آن که این قایق پدالی به دریاچه انداخته شد، همگان می دیدند که یک قو همیشه این قایق را دنبال می کند و شب ها نیز بر روی آن می خوابد. کم کم حسادت قو به جایی رسید که دیگر به کسی اجازه سوار شدن به قایق را هم نداد و شرکت صاحب قایق پدالی نیز دست از کرایه آن برداشت.

چندی پیش شنیدم که قوی عاشق دلخسته دریاچه آلستر مرده است و قایق پدالی دوباره به دریاچه برگشته است.

این روزها از عشق یک قوی سیاه در دریاچه ای در شهر مونستر در غرب آلمان به یک قایق پدالی شبیه قو شنیدم. این قوی سیاه نیز شب و روز از عشق خود مراقبت می کند و این قایق دیگر قابل اجاره دادن نیست.

این نوشته را به بالاترین بفرستید Balatarin