اندر احوال ایران و ایرانیان …

این روزها که هر چه پیرامون ایران است را می خوانم، دوباره یاد این سخن جورج برنارد شاو می افتم:

«خانه ام را هرگز ندیدم چه شکلی است. چون که هیچ گاه خارج از آن نبودم.»

این نوشته را به بالاترین بفرستید Balatarin

عربستان سعودی: خدمتکار خانگی، برده خانگی

چند هفته پیش رویدادی در عربستان سعودی جنجالی به پا کرد. یک زن و شوهر سعودی دختری را از اندونزی برای خدمتکاری آورده بودند. پس از آن که این دختر مورد سوء استفاده جسمی و روحی شدید قرار گرفته بود، این زن و شوهر تصمیم به فسخ قرارداد و اخراج او از عربستان سعودی می گیرند. در نوشته های پیش گفته بودم که در عربستان کارفرما می تواند کارگر خارجی را با تصمیم خود از کشور اخراج کند. در روزی که آنها می خواهند این دختر را به فرودگاه ببرند، او تصمیم به انتقام می گیرد. وقتی همه سوار ماشین می شوند، دختر می گوید که چیزی را در خانه فراموش کرده است. سپس او به داخل خانه می رود و بر می گردد. زن و شوهر دختر را به فرودگاه می برند و او را سوار هواپیما می کنند. پس از بازگشت به خانه آنها متوجه می شوند که نوزاد کوچکشان نیست. مادربزرگ که در خانه بود، می گوید که دختر خدمتکار آمد و گفت که بچه را به فرودگاه می برید و بچه را برد. پدر و مادر سرانجام پس از جستجوی خانه، بچه را بی جان در وان حمام می یابند. دختر خدمتکار برای مجازات کارفرمای خود نوزاد را در وان غرق کرده بود.

این رویداد که در هر جای جهان می تواند پیش آید، در عربستان سعودی دارای ویژگی های اجتماعی است. در «عرب نیوز» چهارشنبه، نهم ژوییه 2008 نوشته ای دیدم از خواننده ای به نام «عبدالرحمان سدهان» که به این ویژگی ها اشاره دارد. او می گوید: «من چون بسیاری دیگر بارها پیرامون رفتار ناعادلانه جامعه ما با خدمتکاران خانگی نوشته ام. سوء استفاده از نپرداختن حقوق آنها آغاز می گردد و به سوء رفتار جسمی و روحی می انجامد. من آنچه را که تاکنون گفته ام، تکرار می کنم. چنین رفتاری به دور از تمدن است. ما با این کارها به جلوه کشور خود زیان سیاسی و اخلاقی وارد می آوریم….اگر زن خانه با آن دختر خدمتکار با مهربانی رفتار کرده بود، آیا او باز هم دست به چنین کاری می زد؟

ما کسانی را در این کشور داریم که اعتقاد به وجود نظام برده داری دارند. آنها انسان هایی را که از روی شرایط نابسامان کشور خود مجبور به کار در اینجا هستند، مورد بهری کشی ناعادلانه قرار می دهند. آنها فراموش می کنند که این دختران نیز چون آنها انسان هستند و به خاطر فقر ناچار به ترک خانه و عزیزان خود گشته و برای کار به خارج می روند. …

«برخی از کارفرماهای خانگی آنگاه که به آنها گفته می شود که این دختران زبان شما را نمی فهمند و به زبان دیگری سخن می گویند، به راحتی می گویند: من چه کنم که این دختر احمق زبان مرا نمی فهمد؟ در واقع کارفرمای احمق این را نمی فهمد که آن دختر یک انسان است و نه حیوان.«

یادمان است که شیخ صالح بن فوزان الفوزان که کتاب توحیدش در مدرسها تدریس می شود، خواستار آزادی برده داری است و می گوید که برده داری بخش جدایی ناپذیر اسلام است.

این نوشته را به بالاترین بفرستید Balatarin