امضای قرارداد سپر دفاعی اروپا: شاهکار خامی دیپلماتیک ایران

می گویند یک دیوانه سنگی در چاه می اندازد که ده خردمند نمی توانند درآرند. این روزها با هر فعال صلح در اروپا سخن بگویی یا رسانه های اروپایی را بخوانی، هر کدام مشابه این سخن را در زبان خود می گویند.

سال ها بود که آمریکا در تلاش بود که سپر دفاع موشکی در شرق اروپا ایجاد کند و نمی توانست موافقت دولت های اروپایی و مردم اروپا را جلب کند. روسیه جلوتر از همه و مردم چک، لهستان و همه فعالان جنبش صلح در اروپا مخالف این کار بودند. هفته گذشته با کارهای ایران و نمایش موشک های شهاب-3 دولت چک پیمان ایجاد سپر دفاعی را به سرعت با آمریکا امضا کرد. لهستان نیز پشت سرش است و بلغارستان و کشورهای دریای بالتیک نیز در راهند. و این گونه جنبش مخالفت با سپر دفاعی در اروپا خاموش شد یا به بیان دیگر، زبانش کوتاه شد.

سرسپرده ترین نوکر آمریکا نیز نمی توانست چنین خدمت بزرگی را مفت و مجانی و زیر شعار «مرگ بر آمریکا و اسراییل» به جناح جنگ افروز آمریکا و تندرو های اسراییل انجام دهد. آنها اکنون به اندازه کافی دلیل دارند که به مخالفان خود بگویند: دیدید؟ نگفتیم اینها خطرناکند؟

اروپا که هنوز کابوس هیتلر و جنگ جهانی دوم را فراموش نکرده است و درس های زیادی از آن آموخته است، اکنون سرگرم این اندیشه است که آیا شرایط امروزی و ایران جمهوری اسلامی و احمدی نژاد با سال های 1930 اروپا قابل مقایسه است یا نه. آنها که در آلمان، انگلیس، فرانسه یا شوروی هیتلر را دست کم گرفته بودند و آن زمان می گفتند که او یک دیوانه ابله است و جدی نیست، دیگر نمی خواهند آن اشتباه تکرار شود. این که ایران برای اروپا یا اسراییل خطرناک است یا نه، هنوز روشن نیست. اما آن چه که هم اکنون روشن است این است که جنگ طلبان در اینجا و آنجا راه افتاده اند و با استناد به کارهای ایران هدف و سیاست خود را توجیه می کنند. نتیجه این خواهد شد که چند پیمان نظامی دیگر از این دست امضا شود، کشورهای همسایه ایران بیشتر و بیشتر سلاح بخرند و احتمال جنگ اگر امروز نیز پایین باشد، فردا بیشتر شود.

آن نوکر مفت و مجانی که هولوکاست را نفی می کند، سخن از نابودی اسراییل در دوسال آینده می راند و نابودی آمریکا را نیز پیش بینی کرده است، دیگر مایه خنده و تفریح و زمینه جوک و کاریکاتور این و آن نیست. حتی اینها اگر تنها جاهل و ابله باشند، بزرگترین خدمت را به جنگ طلبان می کنند. اگر خود جنگ طلب باشند و سخنانی که می گویند، جدی و برنامه عملی آنها باشد که دیگر …

این نوشته را به بالاترین بفرستید Balatarin