تلاش دولت ترکیه برای جلوگیری از اعدام آرایشگر ترک در عربستان سعودی

سفارت ترکیه در تلاش است که از اجرای حکم اعدام یک آرایشگر ترک در جده جلوگیری کند. عبدلله گل رییس جمهور ترکیه از ملک عبدلله، پادشاه عربستان سعودی درخواست بخشش کرده است. «صبری بغدای» یک آرایشگر ترک است که به جرم «توهین به اسلام» در ماه آوریل به اعدام محکوم شده است. این آرایشگر که از ترکیه به جده رفته بود و در آنجا یک آرایشگاه گشوده بود، پس از درگیری با همسایه خیاط مصری خود دستگیر شد. خیاط مصری مدعی شد که صبری به اسلام توهین کرده است. در عربستان سعودی چنین ادعایی برای صدور حکم اعدام کافی است.

یک آرایشگر دیگر ترک به نام «ارزین تازه» که در ریاض به جرم توهین به پیغمبر به اعدام محکوم شده بود، پس از دخالت سفارت ترکیه از سوی شاهزاده سلمان، فرماندار ریاض بخشیده شد و ماه پیش به ترکیه برگشت. همسایه عرب سعودی این آرایشگر ماموران هیات «امر به معروف و نهی المنکر» را خبر کرده بود و به آنها گفته بود که او به پیغمبر توهین کرده است. پس از دخالت فرماندار ریاض، دادگاه تشخیص داد که مدارک کافی برای محکومیت او وجود ندارد. در حالی که در دادگاه نخست به مرگ محکوم شده بود.

به راستی جان انسان در این کشور به چه ریسمان باریکی بسته است! اگر با کسی درگیر شوی، کافی است که او بگوید: من شنیدم که این به پیغمبر توهین کرد. همین برای حکم اعدامت کافی است.

حالا اگر ملک عبدلله با دولت ترکیه خوب باشد، آن وقت دادگاه تشخیص خواهد داد که همسایه مصری اصلا عربی هم بلد نبوده یا آرایشگر ترک لکنت زبان داشته است. ولی وای به روزی که از کشوری بیایی که در عربستان «پارتی» نداشته باشد و بخواهی به کسی بگویی بالای چشمت ابروست!