جلوگیری گمرگ آلمان از خروج پول نقد زیاد با پرواز ایران ایر

در روز یکشنبه،22 ژوئن 2008 در انتظار سوار شدن به پرواز شماره 722 ایران ایر از هامبورگ به تهران هستیم. هواپیما بدون دیرکرد از تهران آمده و آماده است ولی می بینیم که ماموران گمرک آلمان به همراه پلیس در رفت و آمد هستند. با تاخیر سوار می شویم و در انتظار پرواز می مانیم؛ نیم ساعت، یک ساعت، دو ساعت. خلبان شرح می دهد: گمرک آلمان در بار چند نفر از مسافران میزان بسیار زیاد پول نقد یافته است. صاحبان بار با بارشان را پلیس با خود می برد. سپس بار همه مسافران را پیاده، دوباره بازرسی و سوار می کنند و این کار 2.5 ساعت طول می کشد و سرانجام هواپیما اجازه پرواز می گیرد.

این که چه کسانی از آینده نگرانند و پول نقد زیاد را بدون آگاهی گمرک می خواستند خارج کنند و این که آیا این کار با تحریم بانک ملی رابطه داشت یا نه، را عاقلان دانند.