چینی ها، المپیک و حقوق بشر

اگر کمونیست های چینی بخواهند این سه مورد را نام ببرند، به احتمال زیاد همین ترتیب را به کار می برند. نخست چین، سپس بازی های المپیک و آخر شاید حقوق بشر آن هم از نوع بنجل چینی!

این حمل مشعل المپیک هم چالش چینی ها شده است. دیروز در چین ریخته اند در مقابل فروشگاه های زنجیره ای «کارفور» که خرید از آنجا را تحریم کنند چون فرانسوی ها در پاریس به سیاست چین در تبت و سرکوب جنبش مسالمت آمیز مردم تبت اعتراض کرده اند. برخی از تاکسی های چینی روی شیشه عقب تاکسی شان یک برچسب بزرگ با کیفیت چاپ عالی چسبانده اند که» فرانسوی و سگ نمی بریم!»

یاد سروصداهای وطنی می افتم که در اعتراض با کاریکاتورهای پیغمبر فاطمه چماق ها و الله کرم هایی که تا دیروز نمی دانستند دانمارک چه نوی پنیری است، با پرچم های نو و تمیز دانمارک به خیابان ها ریختند. حالا هر چند حزب کمونیست چین از حکومت آخوندی وطنی در این چیزها کارکشته تر است، ولی دیکتاتورها بر اساس طبیعتشان ابله هستند و مشکل هم همین جاست که از سرنوشت ان یکی درس نمی گیرند. چینی ها نمی خواهند بفهمند که با رعایت حقوق بشر بیشتر احترام دنیا را جلب می کنند تا با کارهای مسخره این جوری. آنها که مقابل «کارفور» می ریزند، مزدوران حزب کمونیست هستند نه مردم. بلاهت هم در اینجا خودش را نشان می دهد. فروشگاه مواد غذایی «کارفور» چه ربطی به دولت فرانسه و دولت فرانسه چه ربطی به اعتراض مردم پاریس دارد؟ کافر همه را به کیش خود پندارد. اینها فکر می کنند که دولت فرانسه یک عده را جمع کرده، به خیابان فرستاده که بروند مشعل المپیک را از دست آن ورزشکار بگیرند. آن هم مردم فرانسه و به ویژه پاریسی ها که برای سیاست جاری دولت تره هم خرد نمی کنند. اینها نمی فهمند که انسان های آزاده وجود دارند که برای رعایت حقوق بشر هر کجای دنیا که باشد، صدایشان را بلند می کنند.

مردم چین در این سالها گرفتاری های دیگری دارند که عدم رعایت حقوق بشر در مورد خودشان بزرگترین آنهاست. مشکلات اقتصادی، فساد گسترده حکومتی و مافیا، تورم ناشی از رشد سریع اقتصادی، فاصله میان فقیر و ثروتمند و شهر و روستا دیگر جایی برای این نمی گزارند که بیایی با تاکسیت که درآمدش در چین بخور و نمیر است بگویی که سگ و فرانسوی را سوار نمی کنی. نمی فهمد که همان فرانسوی یا از هر جای دیگر برای حقوق همین راننده تاکسی چینی نیز به خیابان رفته است. اتفاقا فرانسوی هر کجا میرود سگش را هم همراهش می برد.

آخرین باری که در سال 2006 در چین بودم، در شهر شنجن (Shenzhen) که یک منطقه آزاد اقتصادی است و مرفه تر از جاهای دیگر، شاهد صحنه ای بودم که نه تا آن زمان دیده بودم و نه پس از آن دیدم. در پیاده روی نزدیک به ایستگاه راه آهن می رفتیم که دیدم دختر جوانی که شاید 22-23 سالش بود و یک کودک 2-3 ساله روی زانویش بود، در کنار جوی آب نشته و یک سطل زباله را برگردانده و از توی آن گرم خوردن است و به کودکش هم می دهد. این تصویر مرا چنان گیج کرد که از همراهم پرسیدم که تو هم دیدی؟ و ار هم دیده بود و گیج بود.

سال 2005 هم در حاشیه همان شهر در چین مردی را دیدم که هیچ پوششی بر تن نداشت و با دیدن ما پشت یک درخت مخفی شد.

حال اینها می آیند در برابر «کارفور» اعتراص کنند؟ آن هم در کشوری که با سیاست های ابوالابلهان مائو تسه تونگ 38 میلیون نفر تنها از گرسنگی مردند و سالها گذشت تا سازمان ملل و جهان متوجه این رویداد شدند. آنهایی که قادر به سیر کردن مردمشان نبودند، اکنون مزدوران را در برابر «کارفور» که مواد غذایی می فروشد، بسیج می کنند. هرچند که همه کس نمی تواند از آنجا خرید کند، ولی این کار زدن شیپور از دهانه گشاد آن است و این کارها تنها از دیکتاتورها بر می آید.

در مورد چین داستان زیاد است. یکی از عادت های مائو این بود که هرگاه در یکی از سیاست هایش شکست می خورد، یکی را مقصر می کرد و همه کاسه ها را بر سر او می شکاند (آشنا نیست این کار؟ ببینید احمدی نژاد دارد چکار می کند این روزها برای ماست مالی شکستش در اقتصاد). یک بار که تولید کشاورزی پایین بود و مردم از گرسنگی دسته دسته می مردند، مائو اعلام کرد که گنجشک ها مقصر هستند. چون آنها غله ها را روی زمین می خورند. پس باید نسلشان را برانداخت. با این فتوای مائو یک عده از خودش ابله تر ریختد بر سر گنجشک ها. از انجا که گلوله هم نداشتند و یا حیف برای این کار بود، با قابلمه و قاشق در کشور سروصدایی راه انداختند که هیچ گنجشکی نتواند جایی بنشیند. در نتیجه این سیاست هوشمند و موثر از آسمان باران گنجشک مرده می بارید که از خستگی در آسمان می مردند.