تلاش زنان عربستان سعودی برای آزادی رانندگی

پیرامون هشتم مارس امسال، در روز جهانی زن، «وجیهه الهویدار » که در شهر ظهران در شرق عربستان، در کنار خلیج فارس زندگی می کند، فیلم ویدیوی از رانندگی خود تهیه و در youTube گذاشت. وجیهه عضو یک گروه از زنان عربستان است که برای آزادی رانندگی زنان مبارزه می کند؛ در کشوری که بنیادگرایان و مرتجعان اسلامی زنان را از زندگی اجتماعی به طور کامل حذف کرده اند. وجیهه به ABC News می گوید: «آنها به من می گویند که تو یک خودفروش هستی و می خواهی که همه زنان چون تو باشند. آینها رانندگی زنان را با این دید می بینند.» کنون وجیهه به همراه گروهش سرگرم جمع آوری امضا از زنان برای آزادی رانندگی هستند.

ملک عبدالله گفته است که سرانجام روزی که زنان رانندگی کنند، فرا خواهد رسید. ولی اکنون زود است. به نظر می آید که پادشاه سعودی به دشواری این کار آگاه است و هر چند که خود او نیز خواستار آزادی بیشتر برای زنان است، جرات گام های بزرگتر ندارد. از او در این چند ماه چند سخنرانی خوانده ام که در آنها او زنان را به بیرون آمدن از خانه ها و کار در جامعه تشویق می کند. اندیشه اش از برادرش ملک فهد که یک بنیادگرا بود، بازتر است. ولی مگر او و حکومتش چقدر قدرت دارند؟ پدر او، عبدالعزیز، خود به زور شمشیر 106 سال پیش قدرت را گرفت و نام فامیل خود را روی یک کشور گذاشت. از آن زمان تاکنون 51 سال عبدالعزیز حکومت کرد. 19 همسرش 36 پسر به دنیا آورده بودند که پی از مرگ او اکنون یکی پس از دیگری دارند حکومت می کنند. این ها خودشان نیز به مویی بند هستند. یک حکم آخوندهای مرتجع و آدمخوار سعودی کافی است که تمام آل سعود را به کره مریخ پرتاب کند. اگر ملک عبدالله دست به عصا رفتار می کند از این روست.

چند هفته پیش یکی از آخوندهای اعظم فرمودند که: «در اساس رانندگی زنان در اسلام آزاد است.» او که شیخ عبدالمحسن العبیکان نام دارد، یکی از شورای اسلامی عربستان است که می توان از آن به عنوان حکومت موازی با آل سعود نام برد. شیخ به فتوای قدیمی مفتی اعظم ابوالارتجاع شیخ عبدالعزیز بن بال اشاره می کند که در آن بن بال گفته بود که رانندگی زنان تنها در خارج از شهر و در روستاها مجاز است و نه در شهرها. دلیلش هم این است که در شهرها جوانان مزاحم زنان راننده می شوند حتی با حضور خانواده اش. شیخ عبدالمحسن می گوید اگر مشکل رفتار مردان در جامعه و امنیت رانندگی برطرف شود، او هیچ اشکالی در رانندگی زنان نمی بیند.

اینجاست که باید گفت: سنگ را بسته اند و سگ را باز گذاشته اند.

آخوند دیگری به نام شیخ محسن الاواجی از همان شورا می گوید: رانندگی زنان یک مجموعه به همراه دارد که باید کامل اجرا شود. رانندگی زنان نیاز به پلیس زن، تعمیرکار زن و غیره لازم دارد که همه باید تامین شوند.

در عربستان تماس زن با مرد نامحرم یک تابو است و هر حرکتی از این دید باید بررسی شود.

جالب اینجاست که بر اساس قانون رانندگی زنان اصلا ممنوع نیست. این از ویژگی های جامعه عربستان است که در آن برخی چیزها چنان نهادینه شده اند که برای حفظ آنها نیازی به قانون نیست و کسی هم جرات رفتار خلاف را ندارد. البته این بیشتر در مورد چیزهایی درست است که زنان را محدود کند. برای مردان دست قانون و جامعه باز است و هر چیزی را می توانند به این یا آنطرف کش بدهند تا جا بیفتد. سوء استفاده گسترده جنسی از خدمتکاران خانگی که از فیلیپین، اندونزی، سری لانکا، هند و جاهای دیگر می آیند، مزاحمت فراوان برای هز زنی که جرات کند تنها از خانه بیرون بیاید و غیره، از جمله رفتارهای نهادینه شده هستند.

البته بسیاری از زنان سعودی در کشورهای دیگر رانندگی می کنند. «عرب نیوز» چند روز پیش نوشته بود که پلیس بحرین اعلام کرده است که رانندگی زنان سعودی تفاوتی با رانندگی زنان دیگر ندارد و در مجموع از مردان بهتر می رانند.