در ابتدا «فتنه» بود و اکنون «شیزم»

چند روز پیش که دو نوشته در مورد فیلم فتنه در اینجا گذاشتم، گفتم که یافتن آیه های قتال در کتاب های مقدس کاری ندارد و چیزی را نشان نمی دهد. فکر نمی کردم که یکی هم بیاید و پاسخ «فتنه» را با همان زبان بدهد. هرچند که قابل پیش بینی بود.

یک بلاگر سعودی به نام رائد السعید یک فیلم شش دقیقه ای به نام «شیزم» ساخته است و آن را در YouTube و Google گذاشته است. در این فیلم او آیه های قتال را از انجیل درآورده و روی تصویرهایی از مسیحیان بنیادگرای تندرو و موعظه هایشان برای کشتن کافران گذارده است.

شیزم (Schism) در انگلیسی به مفهوم: جدایی ، شقاق ، انفصال ، اختلا ف ، ایجاد جدایی ، تفرقه ، اختلا ف وتفرقه درکلیسا»(www.tarjomeh.com) است.

البته رائد السعید را نباید با خرت ویلدرز مقایسه کرد. او خود می گوید که به کار خود اعتقادی ندارد و تنها می خواهد پاسخی به فتنه داده باشد که از دیدگاه او به مقدسات مسلمانان توهین کرده تا مسیحیان نیز ببینند که به مقدسات آنها نیز می شود توهین کرد. البته من در شیزم توهینی به مقدسات مسیحیان ندیدم همچون که توهینی به مقدسات مسلمانان در فتنه ندیدم. هیچ کدام از اینها دروغ نگفته اند. کارشان یک کلاژ، یک دست چین از قرآن و انجیل است برای بیان یک دیدگاه ویژه مورد نظر خود.

آیا این همان کاری نیست که آخوندهای اسلامی و مسیحی و دیگران می کنند؟ برای رسیدن به هدف آنی مورد نظر خود آیه ای از قرآن و انجیل می آورند و شنونده را به جایی که می خواهند می برند. شنونده هم یا مقلد این یا آن آخوند بزرگ است و از خودش که عقل ندارد و یا گوسفند این یا آن کشیش اعظم! از سخن پرت می افتیم ولی یاد یکی از برنامه های ارتجاعی تلویزیون فارسی زبان و مسیحی «نجات» می افتم که یکی از موعظه گران آن به خود لقب «شبان» داده است. گوسفندانش هم شاید ما ییم دیگر! تاکنون فکر می کردیم اینها تنها عیسی را به عنوان شبان قبول دارند و خود را گوسفندان گم شده او می دانند. گویا مقامشان بالا رفته. حال عیسی شده خود خدا، شیادان شده اند شبان و ما بندگان ساده لوح نیز گوسفند! کاش عیسی بود و می دید که دکانداران دین به نامش چه کارها که نمی کنند. بگذریم!

در این جاروجنجال چند مورد توجه مرا جلب کرد:

رائد السعید به عرب نیوز می گوید که آنگاه که فیلمش را در YouTube گذاشت، پس از 12 ساعت فیلم توسط گردانندگان آنجا برداشته شد. السعید دوباره فیلم را در آنجا می گذارد و از گردانندگان YouTube می پرسد که چرا فتنه را برنمی دارند و بهتر است پیش از پاک کردن فیلم او نگاهی نیز به فیلم فتنه بیاندازند. آین بار فیلمش آنجا می ماند و تاکنون 1800 بار مشاهده شده است.

فیلم فتنه و شیزم در تمام دنیا قابل مشاهده هستند به جز کشورهای اسلامی. باید بگردی تا بتوانی جایی را بیابی که هنوز فیلتر نشده باشد.

پس از انتشار کاریکاتورهای دانمارکی در کشورهای اسلامی زاهپیمایی های زیادی به راه افتاد و به قولی 55 نفر نیز کشته شدند. دیروز نیز در پاکستان و مصر راهپیمایی بوده است و نمی دانم که آیا کشته ای نیز داده است یا نه. ولی یکی بیاید برای من با زبان ساده توضیح دهد که چرا وقتی یک دانمارکی یک کاریکاتور می کشد یا یک هلندی یک فیلم می سازد، مسلمانان همدیگر را می کشند؟ این رفتار چگوته قابل توضیح است؟

آیا احتمال این وجود دارد که فردا در روزنامه این خبر را بخوانیم: «پی از انتشار فیلم «شیزم» در پاریس، لندن و نیویورک راهپیمایی های اعتراضی به راه افتاد که در آنها 16 فرانسوی و 22 انگلیسی و 10 آمریکایی مسیحی کشته شدند»؟